Λίστα χειρουργείων

Η Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων είναι ο κατάλογος στον οποίο απεικονίζεται η σειρά προτεραιότητας των προς εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων βάσει κλινικής εκτίμησης της κατάστασης των ασθενών και αντίστοιχης κατηγοριοποίησης των περιστατικών ανά κλινική.

Το Νοσοκομείο μας, εναρμονιζόμενο με την Υπουργική απόφαση Α3α/οικ.97136/23.12.2016 παραθέτει στο επισυναπτόμενο αρχείο παρακάτω τη Λίστα Χειρουργείων, στην οποία απεικονίζεται η σειρά προτεραιότητας των προς εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων. Η λίστα θα ανανεώνεται εβδομαδιαία, κάθε Παρασκευή.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι κατηγορίες των χειρουργικών επεμβάσεων, με βάση την εκτιμώμενη δυνατότητα χρόνου αναμονής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
1 Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα. Έως 2 εβδομάδες
2 Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα. 3-6 εβδομάδες
3 Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη. 7-12 εβδομάδες
4 Περιστατικά με ήπια/μέτρια συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη. 12-24 εβδομάδες
5 Περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη. 24 εβδομάδες και άνω

 

© 2020 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ | Υλοποίηση Τμ. Πληροφορικής Νοσοκομείου Έδεσσας | Δήλωση Προσβασιμότητας Template designed by olwebdesign.