ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΜΑΖΙ:


ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΟΥ Α΄ΕΤΟΥΣ ΕΠΑ.Σ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ


Με σκοπό την επίτευξη δημιουργικής και αποτελεσματικής μάθησης οι μαθητές του Α΄ έτους ΕΠΑ.Σ. Βοηθών Νοσηλευτών του Γ.Ν. Έδεσσας προσδιόρισαν τους όρους του εκπαιδευτικού συμβολαίου, αποδίδοντας σχηματικά κάθε εκπαιδευτική διαδικασία με ένα ανθρώπινο σχήμα ,όπως παρακάτω.

Ως κεφαλή του σώματος επιλέγονται οι εκπαιδευτικοί τους . Η μεταδοτικότητα, η παροχή κινήτρων, η αντικειμενική κρίση και η ευχάριστη παρουσία δήλωσαν  οι ίδιοι οι μαθητές πως αποτελούν τα κύρια «προσόντα» που πρέπει οι εκπαιδευτικοί τους να διαθέτουν.

Στο κυρίως κορμό τοποθετούνται οι μαθητές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους τα οποία αναγνωρίζουν οι ίδιοι (υπακοή, ευγένεια, συνεργασία, ευχάριστη παρουσία, υπευθυνότητα, φιλικότητα) και θα αξιοποιηθούν υποστηρικτικά για την ευόδωση του επιδιωκόμενου εκπαιδευτικού στόχου , όπως αρχικά έχει τεθεί τόσο από τους εκπαιδευτικούς  τους όσο και από τη συγκεκριμένη  σχολή  φοίτησης τους.

Κεφαλή και κορμός συνδέονται μεταξύ τους μέσω αμφίδρομης κατανόησης.

Βάση «στήριξης» της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελούν τα πόδια στο ανθρώπινο αυτό σώμα και ο αλληλοσεβασμός και η ειλικρίνεια μεταξύ των συμβαλλόμενων μελών (εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικού φορέα, εκπαιδευομένων).


Το αποδιδόμενο ανθρώπινο σχήμα προέκυψε ως αποτέλεσμα ανατιθέμενης ομαδικής εργασίας στο συγκεκριμένο τμήμα υπό την καθοδήγηση και υποστήριξη της εκπαιδεύτριας κα. Τσουγένη Αικατερίνης, ΤΕ/Msc Επισκέπτρια Υγείας στα πλαίσια του μαθήματος  «Αρχές  Προληπτικής Ιατρικής- Αγωγή Υγείας» και παρουσιάστηκε από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους  στη Διευθύντρια της ΕΠΑ.Σ. κα. Γιαμαλή Ευαγγελία.
Καταδεικνύει τη σημαντικότητα της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων στη διεργασία σχεδιασμού κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Αποτυπώνει επιτυχημένα και απλοποιημένα τι σημαίνει ουσιαστική εκπαίδευση στη γλώσσα και των μυαλό τους.

Το μήνυμα είναι κοινό σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης ( τυπικής ή άτυπης) και αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς: Κάθε εκπαιδευτική διαδικασία είναι συναλλαγή. Η  συμφωνία των «όρων» συνδιαλλαγής μεταξύ εκπαιδευτών, εκπαιδευτικού φορέα και εκπαιδευόμενων αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε επιδιωκόμενης αποτελεσματικής μαθησιακής διδασκαλίας.

icon

© 2020 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ | Υλοποίηση Τμ. Πληροφορικής Νοσοκομείου Έδεσσας | Δήλωση Προσβασιμότητας Template designed by olwebdesign.