Διοικητική Υπηρεσία

Η Δοικητική Υπηρεσία απαρτίζεται από τα κάτωθι τμήματα:

© 2020 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ | Υλοποίηση Τμ. Πληροφορικής Νοσοκομείου Έδεσσας | Δήλωση Προσβασιμότητας Template designed by olwebdesign.