Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Γ.Ν. Πέλλας

management

1. Δόντσος Χρήστος Πρόεδρος

2. Λόγγος Ευάγγελος Αντιπρόεδρος

3. Ματζηρίδης Ανέστης

4. Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος με αναπληρώτρια την Τσεσμετζίδου Σοφία

5. Γιάνκος Ανδρέας με αναπληρωτή τον Μαντοκούδη Δημήτριο

6. Ανδρεάδης Ευστάθιος

7. Τερζόγλου Ζαχάρω με αναπληρώτρια την Κατσικά Ελένη

8. Κουτσός Γεώργιος με αναπληρωτή τον Μακρίδη Παντελή

9. Μπαδινάκης Ιωάννης με αναπληρώτρια την Ντιούδη Παγώνα

 

Γραμματέας: Παρίσου Στρατηγούλα με αναπληρώτρια την Παπαδοπούλου Μυροφόρα

© 2020 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ | Υλοποίηση Τμ. Πληροφορικής Νοσοκομείου Έδεσσας | Δήλωση Προσβασιμότητας Template designed by olwebdesign.