Διαδικασία διαγωνισμών

hermesΣας ενημερώνουμε ότι, το πρόγραμμα της μηχανογράφησης του Νοσοκομείου μας έχει αλλάξει.
Πλέον, τα είδη του κάθε διαγωνισμού θα αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με την διακύρηξη στην ιστοσελίδα μας.
Εσείς με τη σειρά σας πρέπει να μπείτε στο πρόγραμμα «Hermes 8», όπως περιγράφεται στο Αρχείο Βοήθειας , και να συμπληρώσετε  την τεχνική και οικονομική προσφορά σας.
Αφού γίνουν τα παραπάνω, θα μας στείλετε ένα CD με τα στοιχεία σας, ένα CD με την τεχνική προσφορά και ένα CD με την οικονομική προσφορά, ώστε να εντάξουμε τα είδη που προσφέρετε για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε τις συμβάσεις.
Προσοχή: στην περίπτωση των διαγωνισμών αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό, να συμπληρώνονται τα στοιχεία τόσο των αναλυτών - εξετάσεων (μετά το πάτημα του κουμπιού ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ), όσο και των αντιδραστηρίων - αναλωσίμων που πιθανώς συνοδεύουν τις εξετάσεις αυτές (μετά το πάτημα του κουμπιού ΠΡΟΣΘΗΚΗ). Στην περίπτωση των αναλωσίμων - αντιδραστηρίων που συνοδεύουν τις εξετάσεις, είναι υποχρεωτικό να συμπληρώνεται το πλήθος των εξετάσεων που παράγουν.

Η συνεργασία σας είναι απαραίτητη, προκειμένου να ενταχθούν τα υλικά του Νοσοκομείου, στο νέο πρόγραμμα.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.


ΕΡΜΗΣ (Αρχείο αρχικής εγκατάστασης)
ΕΡΜΗΣ (Αρχείο βοήθειας)

© 2020 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ | Υλοποίηση Τμ. Πληροφορικής Νοσοκομείου Έδεσσας | Δήλωση Προσβασιμότητας Template designed by olwebdesign.