Ανάδειξη Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΕΔΕΣΣΑ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                           Αριθ. Πρωτ.ΓΔ/2518
3η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)                   
ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΠΕΛΛΑΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ
                                        Προς:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ                                            Συντονιστές Διευθυντές Ιατρούς
                                        Διευθυντές Ιατρούς που προΐστανται
                                        Τμημάτων-Μονάδων-Εργαστηρίων
                                        Νοσοκομείου Έδεσσας             
                                        Κοινοποίηση :
                                        Γραφείο Αναπληρωτή Διοικητή
TΗΛ. 2381-0-25247                                             Επιστημονικό Συμβούλιο
FAX: 2381-0-23465                           
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ)

Ο  Διοικητής του Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ έχοντας υπόψη:

1ο Τον Οργανισμό του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ( ΦΕΚ 3510/τ.Β'/31-02-2012).
2 ο Τον Οργανισμό του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ (ΦΕΚ 3482/τ.Β'/31-02-2012).
3ο Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
4ΟΤην αριθ. Υ10β/ΓΠ.108698/29-9-2011 απόφαση του κ. Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύτηκε στο αριθ. 346/ τ. ΥΟΔΔ /7-10-2011/Φ.Ε.Κ., δυνάμει της οποίας διορίστηκε σε θέση  κοινού Διοικητή των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν.Έδεσσας και Γ.Ν.Γιαννιτσών ο κ. Μάρκου Παύλος.
5ΟΤις διατάξεις του Ν.2889/2001, άρθρο 7
6ΟΤις διατάξεις του Ν.3204/03, άρθρο 2 παρ.20
7ΟΤις διατάξεις του Ν.3868/2010, άρθρο 8 παρ.3
8ο Την με.αρ.πρωτ.3516/01.03.2013,  απόφαση του Διοικητή της 3ης Υ.Π.Ε (Μακεδονίας), με την οποία έγινε αποδεκτή η αίτηση παραίτησης του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, κ. Νικόλαου Ζουμπαρίδη.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τους Συντονιστές Δ/ντές και Δ/ντές που προΐστανται τμημάτων-εργαστηρίων-μονάδων του Νοσοκομείου Εδεσσας και επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία ανάδειξης Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο του Διοικητή με συνημμένο βιογραφικό, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του νόμου.


Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΥ

© 2020 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ | Υλοποίηση Τμ. Πληροφορικής Νοσοκομείου Έδεσσας | Δήλωση Προσβασιμότητας Template designed by olwebdesign.