Γενικές Πληροφορίες

Με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’αρθμ78(φεκ124/Α) το 1990 ιδρύθηκε στο Γενικό  Νοσοκομείο Έδεσσας, Μέση Τεχνική Επαγγελματική Νοσηλευτική Σχολή διετούς φοίτησης, η οποία αποτελεί παράρτημα του νοσοκομείου Έδεσσας. Σήμερα λειτουργεί αναβαθμισμένη ως Δ.ΙΕΚ με την ειδικότητα Βοηθός  Νοσηλευτικής  Γενικής Νοσηλείας (ΦΕΚ 1038/03-06-2015) με ημερομηνία έναρξης 15 Σεπτεμβρίου 2015. Εποπτεύεται και ελέγχεται από το Υπουργείο Υγείας και ακολουθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας.
Σκοπός του Δ.ΙΕΚ Νοσηλευτικής είναι να προετοιμάσει στα πλαίσια της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, νοσηλευτικό προσωπικό μέσης βαθμίδας, ικανό να παρέχει νοσοκομειακή φροντίδα στους χώρους άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος.

Λειτουργία της Σχολής
Η φοίτηση στο Δ.ΙΕΚ είναι δωρεάν και υποχρεωτική. Διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα και επιμερίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης και σε ένα (1) εξάμηνο πρακτικής άσκησης. Το ωράριο των μαθημάτων είναι πρωινό.

 

 

© 2020 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ | Υλοποίηση Τμ. Πληροφορικής Νοσοκομείου Έδεσσας | Δήλωση Προσβασιμότητας Template designed by olwebdesign.