ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 2018-2019

Παρατίθεται πίνακας επιτυχόντων στο ΔΙΕΚ του Γ.Ν. Έδεσσας  2018-2019

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενημερωθείτε μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΑΔΑ στην παρακάτω:ΑΔΑ:6Τ2Β4690ΒΛ-4ΘΒ.

Οι επιτυχόντες να προσέλθουν μέχρι Τετάρτη 26/9/2018 στο ΔΙΕΚ για την εγγραφή τους.

 

© 2020 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ | Υλοποίηση Τμ. Πληροφορικής Νοσοκομείου Έδεσσας | Δήλωση Προσβασιμότητας Template designed by olwebdesign.