Εκπαίδευση Καταρτιζομένων

Η εκπαίδευση των καταρτιζομένων θεωρητική και εργαστηριακή γίνεται στους χώρους της Σχολής που διαθέτει άριστα οργανωμένα εργαστήρια με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και αίθουσες διδασκαλίας με υλικοτεχνική και οπτικοακουστική υποστήριξη.
Η Σχολή χορηγεί δωρεάν βιβλία στους καταρτιζόμενους και σε όσους αριστεύουν απονέμονται βραβεία και αριστεία.   
Στα πλαίσια της κλινικής άσκησης κατά τα Β', Γ' και Δ' εξάμηνα οι καταρτιζόμενοι εκπαιδεύονται σε κλινικές - χώρους του νοσοκομείου Έδεσσας όπως ορίζει το ωρολόγιο πρόγραμμα με την εποπτεία έμπειρων και άρτια επιστημονικά καταρτισμένων κλινικών εκπαιδευτών.

proplasma

© 2020 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ | Υλοποίηση Τμ. Πληροφορικής Νοσοκομείου Έδεσσας | Δήλωση Προσβασιμότητας Template designed by olwebdesign.